Cenník

CENNÍK
Mestských služieb JELŠAVA
           
1.)   CENNÍK PRÁC
           
 Cena prác - murárske, inštalatérske, maliarske, zámočnícke práce, ručné zemné práce a pod. je u Mestských služieb Jelšava vypočítavaná v zmysle "Cenníkov údržbársky prác" vydávaných Ministerstvom hospodárstva SR.Pri oceňovaní jednotlivých pracovných operácií sa za základnú jednotnú hodinovú zúčtovaciu sadzbu berie jedna hodina z priemernej nominálnej mzdy v SR ( údaj Štatistického úradu SR podľa výpočtu Ministrestva financií SR).
        
 Pre rok 2014 je táto hodnota 6,30 € a tá slúži k stanoveniu hodnoty prevedenej práce.
          V cene týchto prác nie je započítaná cena a ani spotreba materiálu, tieto sa uvádzajú pri fakturácii zvlášť.
          Okrem ceny čistého výkonu práce je pri tvorbe celkovej ceny výkonu započítavaná i cena prác, spojených s činnosťami, ktoré je nevyhnutné vykonať pre výkon čistej práce. Do tejto skupiny prác patria hlavne práce spojené s diagnostikou či určením miesta poruchy; príprava strojov, zariadení, náradia, materiálu a ich preprava; práce spojené s ukončením čistého výkonu t.j. uvedenie miesta do pôvodného stavu atď.
         
Práce vysoko odborného charakteru príp. práce vyžadujúce napr. nadmernú fyzickú námahu sú vedúcim dopravno-stavebného úseku oceňované všeobecne platným koeficientom 1,3  t.j. sumou 6,30 €.
          Práce pomocného charakteru sú vedúcim dopravno-stavebného úseku oceňované všeobecne platným koeficientom 0,5 t.j. sumou 3,15 €.

          Práce, ktoré nie su v cenníkoch vydaných MH SR vystihnuté, sú vedúcim dopravno-stavebného úseku oceňované kvalifikovaným odhadom, ktorý vychádza z odborného odhadu porovnaním so zrovnateľnými položkami z týchto cenníkov.
         
Uvedené sumy sú bez DPH !
2.)   CENNÍK - PLATBY, ÚROKY,UPOMIENKY
           
a)   zaslanie upomienky 4 €        
b)   penále z omeškania platby faktúry 0,05 % za každý deň omeškania      
           
           
3.)   CENNÍK - ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ
Zimná údržba :          
    merná jednotka bez DPH  20% DPH spolu
1.)   PLUHOVANIE CIEST          
a)    traktor s radlicou          
        -mestské cesty   km 1,50 € 0,30 € 1,80 €
        -mestské cesty   km 1,50 € 0,30 € 1,80 €
2.)   PLUHOVANIE CHODNÍKOV          
a)    traktor s radlicou   km 1,50 € 0,30 € 1,80 €
3.)   POSYP CIEST          
a)    Nissan Cabstar (ručný posyp)   km 1,50 € 0,30 € 1,80 €
a)    multicar (sypač)   km 1,50 € 0,30 € 1,80 €
b)    LIAZ (ručný posyp)   km 1,80 € 0,36 € 2,16 €
4.)   POSYP CHODNÍKOV          
a)    multicar (sypač)   km 1,25 € 0,25 € 1,50 €
b)   Nissan Cabstar  (ručný posyp)   km 1,25 € 0,25 € 1,50 €
c)    LIAZ (ručný posyp)   m2 1,40 € 0,28 € 1,68 €
5.)   POSYP CIEST, CHODNÍKOV S PLUHOVANÍM          
a)   Nissan Cabstar  (ručný posyp)   km 1,50 € 0,25 € 1,50 €
b)    multicar (sypač)   km 1,50 € 0,30 € 1,80 €
5 a) Náklady na 1 km jazdy na prejazd k zásahu (pluhovanie)        
a)   multicar (sypač)   km 1,50 € 0,30 € 1,80 €
b)   traktor   km 1,50 € 0,30 € 1,80 €
c)   Nissan Cabstar (ručný posyp)   km 1,50 € 0,30 € 1,50 €
c)    LIAZ   km 1,80 € 0,36 € 2,16 €
5 b) Náklady na nakládku posypového materiálu na vozidlo        
a)   Nissan Cabstar (ručný posyp)   min. 0,40 € 0,08 € 0,48 €
a)   multicar (sypač)   min. 0,40 € 0,08 € 0,48 €
c)    LIAZ   min. 0,40 € 0,08 € 0,48 €
6.)   RUČNÉ ODSTRÁŇOVANIE SNEHU A ĽADU          
a)    bez následného posypu   m2 1,50 € 0,30 € 1,80 €
b)    s posypom   m2 2,90 € 0,58 € 3,48 €
7.)   FRÉZOVANIE SNEHU SNEHOVOU FRÉZOU          
a)    frézovanie   m2 3,00 € 0,60 € 3,60 €
    merná jednotka bez DPH  20%   DPH spolu
8.)   NAKLADANIE SNEHU  A JEHO ODVOZ S VYLOŽENÍM        
a)    ručná nakládka   min. 0,30 € 0,06 € 0,36 €
b)    odvoz           
        -traktor s vlečkou   km 1,25 € 0,25 € 1,50 €
        -LIAZ   km 1,35 € 0,27 € 1,62 €
9.)   POZBER POSYPOVÉHO MATERIÁLU           
a)    ručné zametanie a nakládka   min. 0,30 € 0,06 € 0,36 €
b)    odvoz          
        - Nissan Cabstar    km 0,96 € 0,19 € 1,15 €
        -traktor s vlečkou   km 1,25 € 0,25 € 1,50 €
        -LIAZ   km 1,35 € 0,27 € 1,62 €
Letná údržba :          
    merná jednotka bez DPH  20% DPH spolu
1.)   KROPENIE CIEST          
a)   PV3S   km 4,00 € 0,80 € 4,80 €
2.)   ČISTENIE CIEST A CHODNÍKOV          
a)    ručné čistenie /zametanie/   m2 1,20 € 0,24 € 1,44 €
b)    strojné fúkanie záhradným fúkarom   m2 1,00 € 0,20 € 1,20 €
c)    strojné vysávanie záhradným fúkarom   m2 1,00 € 0,20 € 1,20 €
3.)   VÝVOZ ODPADU, NEČISTȎT          
a)    mestské komunikácie          
        -traktor s vlečkou   km 1,25 € 0,25 € 1,50 €
        - Nissan Cabstar - v meste    km 0,96 € 0,19 € 1,15 €
        - Nissan Cabstar - mimo mesta    km 0,96 € 0,19 € 1,15 €
        -LIAZ   km 1,35 € 0,27 € 1,62 €
b)    lesné cesty          
        -traktor s vlečkou   km 1,50 € 0,30 € 1,80 €
        - Nissan Cabstar    km 0,96 € 0,19 € 1,15 €
        -LIAZ   km 1,85 € 0,37 € 2,22 €
c)    nakládka +vykládka smetí   min 0,40 € 0,08 € 0,48 €
           
4.)   CENNÍK - OSTATNÉ PRÁCE
    merná jednotka bez DPH  20% DPH spolu
1.)   DOPRAVA          
a)    traktor s vlečkou   km 1,25 € 0,25 € 1,50 €
b)    traktor s klajničákom   km 1,25 € 0,25 € 1,50 €
c)    LIAZ    km 1,35 € 0,27 € 1,62 €
d)    Nissan Cabstar - v meste    km 0,96 € 0,19 € 1,15 €
e)    Nissan Cabstar - mimo mesta    km 0,96 € 0,19 € 1,15 €
2.)   KOSENIE          
a)    ručné kosenie krovinorezom   m2 0,10 € 0,02 € 0,12 €
b)    kosenie rotačnou kosačkou   m2 0,15 € 0,03 € 0,18 €
c)    kosenie bubnovou kosačkou   m2 0,20 € 0,04 € 0,24 €
d)    kosenie záhradným traktorom   m2 0,30 € 0,06 € 0,36 €
e)    kosenie traktorom   ha 30,00 € 6,00 € 36,00 €
3.)   STRIHANIE ŽIVÉHO PLOTA          
a)    ručné strihanie   hod 3,50 € 0,70 € 4,20 €
b)    strihanie benzínovými nožnicami   hod 5,00 € 1,00 € 6,00 €
4.)   PRÁCE S MOTOROVOU PÍLOU          
a)    pílenie benzínovou pílou    hod 5,00 € 1,00 € 6,00 €
5.)   ORBA          
a)    traktor s pluhom   ha 30,00 € 6,00 € 36,00 €
6.)   POUŽITIE FEKÁLNEHO VOZIDLA          
a)    ťahanie   jedno ťahanie 11,50 € 2,30 € 13,80 €
b)    riedenie   jedno riedenie 11,50 € 2,30 € 13,80 €
c)    presun k zásahu a odvoz odpadu          
       - cestné komunikácie   km 1,25 € 0,25 € 1,50 €
7.)   PREČISTENIE KANALIZAČNEJ PRÍPOJKY TLAKOVOU VODOU        
a)    PV3S   m3 vody 11,50 € 2,30 € 13,80 €
b)    presun k zásahu    km 1,25 € 0,25 € 1,50 €
5.)   CENNÍK - PRENÁJOM TECHNIKY, STROJOV A ZARIADENÍ
    merná jednotka bez DPH  20% DPH spolu
1.)   PRENÁJOM VOZIDIEL S VODIČOM          
a)    Nissan Cabstar           
        - pristavenie vozidla   pristavenie 5,00 € 1,00 € 6,00 €
        - jazda po komunikáciách - v meste    km 0,96 € 0,19 € 1,15 €
        - jazda po komunikáciách - mimo mesta   km 0,96 € 0,19 € 1,15 €
b)    traktor s vlečkou          
        - pristavenie vozidla   pristavenie 7,00 € 1,40 € 8,40 €
        - jazda po komunikáciách   km 1,25 € 0,25 € 1,50 €
        - jazda v teréne   km 1,25 € 0,25 € 1,50 €
c)    traktor s klajničákom          
        - pristavenie vozidla   pristavenie 7,00 € 1,40 € 8,40 €
        - jazda po komunikáciách   km 1,25 € 0,25 € 1,50 €
        - jazda v teréne   km 1,25 € 0,25 € 1,50 €
d)    LIAZ           
        - pristavenie vozidla   pristavenie 7,00 € 1,40 € 8,40 €
        - jazda po komunikáciách   km 1,35 € 0,27 € 1,62 €
        - jazda v teréne   km 1,35 € 0,27 € 1,62 €
2.)   PRENÁJOM PRÍVESOV          
a)    vlečka za traktor   hod 15,00 € 3,00 € 18,00 €
b)    klajničák   hod 15,00 € 3,00 € 18,00 €
c)    hydraulický rebrík   hod 15,00 € 3,00 € 18,00 €
3.)   PRENÁJOM PRACOVNÝCH NÁSTROJOV          
a)    elektrické ručné náradie          
        - elektropneumatické kladivo BX 1200   hod 2,00 € 0,40 € 2,40 €
        - elektropneumatické kladivo BX 700   hod 1,50 € 0,30 € 1,80 €
        - uhlová brúska VX 12501   hod 1,50 € 0,30 € 1,80 €
        - uhlová brúska VX 230 - 2400   hod 2,00 € 0,40 € 2,40 €
        - vŕtačka   hod 2,00 € 0,40 € 2,40 €
-rezák na obklad    hod 2,00 € 0,40 € 2,40 €
b)    lešenie   hod 3,00 € 0,60 € 3,60 €
c)    elektrocentrála 230V/9A   hod 5,00 € 1,00 € 6,00 €
d) miešačka 220 V   hod 1,50 € 0,30 € 1,80 €
e) zváračka    hod 2,00 € 0,40 € 2,40 €
Pozn.:
Cena pôžičky v prípade prenájmu na 1 deň sa počíta ako cena za 8 hod. t.j. jedna pracovná zmena.V prípade pôžičky na víkend, t.j. prevzatie náradia v piatok a jeho odovzdanie v pondelok ráno je hodinová sadzba znížená o 40%.

Mapa

Kontakt

Adresa:Tomášikova 688, 049 16 Jelšava

Riaditeľ: Ing. Ján Hyžnaj
Kontakttlf.č. :  058/44 82 207
                mobil: 0907 254 580
                e-mail : riaditel@mssjelsava.sk