Nová autobusová zastávka na Hrádku

Nová autobusová zastávka na Hrádku

           

Cestujúcich, ktorí prichádzali do chotára nášho mesta od Rožňavy, vítala na Hrádku (križovatke hlavnej cesty a cesty smerom k hotelu SMZ a.s. Jelšava a k Ochtinskej aragonitovej jaskyne) stará, zhrdzavená a na mnohých miestach poškodená plechová autobusová zastávka.

 

            V pláne hlavných úloh na rok 2013 sme si na mesiace apríl až jún naplánovali jej odstránenie a vybudovanie novej. Projekt spracoval a celú rekonštrukciu dozoroval vedúci dopravno-stavebného úseku Ján Klimon. Novú zastávku sa nám podarilo dokončiť 7. júna, teda v prvý deň „Dní mesta Jelšava“, takže sme využili možnosť pochváliť sa svojou prácou aj delegáciám z partnerských miest a za ich prítomnosti sme spolu s primátorom mesta zastávku „krstom šampanským uviedli do života“.

            Škvrnou na našom diele je krádež nami vyrobeného odpadkového koša, ktorý na svojom mieste nevydržal ani deň...

Mapa

Kontakt

Adresa:Tomášikova 688, 049 16 Jelšava

Riaditeľ: Ing. Ján Hyžnaj
Kontakttlf.č. :  058/44 82 207
                mobil: 0907 254 580
                e-mail : riaditel@mssjelsava.sk