Rekonštrukcia chodníkov na Tomášikovej a Mníšanskej ulici

            Cieľom primátora mesta i vedenia mesta je skvalitniť podmienky pre život obyvateľov nášho mestečka a to napríklad aj rekonštrukciou chodníkov v meste.

V tomto roku máme naplánované tri takéto rekonštrukcie - v mesiaci máj sme začali chodníkom na Tomášikovej ulici, začiatkom júla začali práce aj na Mníšanskej ulici, no a v auguste budeme pokladať dlažbu na Železničnej ulici. Chodníky potrebovali nový šat veľmi akútne, veď obyvatelia z týchto ulíc museli časť svojej cesty absolvovať po mestskej komunikácii, pretože v niektorých úsekoch sa po chodníku pomaly už ani nedalo prejsť.

Zamestnanci pod vedením p. Révesza a p. Rusnáka „makajú“ – každý deň a výsledok je vidieť. Teší nás hlavne spokojnosť obyvateľov domov, kde bol chodník opravovaný – zatiaľ je počuť len chválu...

Mapa

Kontakt

Adresa:Tomášikova 688, 049 16 Jelšava

Riaditeľ: Ing. Ján Hyžnaj
Kontakttlf.č. :  058/44 82 207
                mobil: 0907 254 580
                e-mail : riaditel@mssjelsava.sk