Doplnková činnosť

1. cestná motorová doprava-vnútroštátna nákladná cestná doprava

2. vnútroštátne nákladná cestná doprava s úžitkovou hmotnosťou 3,5 t celkovou hmotnosťou najviac 6 t do 5 vozidiel

3. nepravidelná verejná osobná cestná doprava /celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb/

4. preprava zosnulých

5. nákladná cestná doprava vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5t vrátane pripojeného vozidla

6. podnikanie v oblasti s iným ako nebezpečným odpadom

7. podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom

8. uskutočňovanie jednoduchých drobných stavieb a ich zmien

9. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

10. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod v rozsahu voľnej životnosti

11. kúpa tovaru za účelom jeho predaja ďalším prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti 

12. vybavenie potrebnej dokumentácie k realizácii stavieb

13. sprostredkovanie obsahu v rozsahu voľnej živnosti

14. plynoinštalatérstvo

15. elektroinštalatérstvo

16. Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo

17. prípravné práce k realizácii stavby

18. zámočníctvo

19. tesárstvo

20. stolárstvo

21. oprava bicyklov

22. oprava obuvi

23. výroba kľúčov

24. sklenárstvo

25. čalúnnictvo

26. výkon správy bytového fondu

27. vedenie účtovníctva

28. tepelné hospodárstvo

29. prenájom strojov a zariadení

30. pohostinská činnosť

31. ubytovanie služby s prevádzkovaním pohostinských činností

32. ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti /nižší štandard/

33. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

34. čistenie kanalizačných systémov

 

 

 

Mapa

Kontakt

Adresa:Tomášikova 688, 049 16 Jelšava

Riaditeľ: Ing. Ján Hyžnaj
Kontakttlf.č. :  058/44 82 207
                mobil: 0907 254 580
                e-mail : riaditel@mssjelsava.sk